PORADNIK

Jak pożegnać bliską osobę?

Jeśli do zgonu doszło w domu:
Wzywamy lekarza celem stwierdzenia zgonu.
Lekarz wystawia kartę zgonu niezbędną do dokonania dalszych formalności.
Należy wezwać wybrany Zakład Pogrzebowy – nasz personel pełni dyżury 7 dni w tygodniu przez okrągłą dobę.
Następnie należy udać się do Zakładu Pogrzebowego celem dokonania dalszych formalności.

Jeśli do zgonu doszło w szpitalu, hospicjum, domu opieki:
W tym przypadku obowiązek przygotowania dokumentacji spoczywa na w/w placówce.|
Następnym krokiem jest kontakt z Zakładem Pogrzebowym celem dokonania formalności i odbioru zwłok.

Wymagane dokumenty:
– Karta Zgonu wystawiona przez Lekarza,
– Dowód osobisty osoby zmarłej,
– Legitymacje emeryta/rencisty (jeżeli dotyczy),
– Osoba zlecająca powinna posiadać przy sobie dowód osobisty.